Ons sal aanhou bid vir jou

Liewe Oscar

Ek ken jou nie – ek weet net jy hardloop woes vinnig en jy het teen hierdie tyd al bitter duur betaal vir ‘n aaklige ongeluk. En dat ons almal soiets kan oorkom, maar dat ons nie so gestenig sal word nie, want ons is nie so bekend nie.

Die uitslag van die appelhof en aansoek tot die grondwetlike hof lyk verdoemend, maar ek wil net graag vir jou sê God is REGTIG groter as enige hof of tronk. Daar waar jy gaan, sal Hy by jou wees, eendag sal jy kan terugkyk met ‘n dankbare hart na die ry enkelspore toe Hy jou gedra het.

Ek was nog nooit in ‘n hof of in die tronk nie, maar vir meer as 15 jaar het my lewe ook ‘n tronk geword. En twee goed het ek geleer – die jare gaan in ‘n oogwink verby… En as mens jou lot aan die Here oorgee, is Sy uitkoms ondenkbaar groot – ver buite ons begrip.

Gee jou môre en oormôre en al die dae daarna vir die Here en leef elke dag vir Hom. Dan maak jou lewe sin – maak nie saak waar of wie jy is nie. Dis JOU keuse of jy Sy pad gaan stap – HY sal besluit waar dit vir jou die beste sal wees.

Só baie sterkte – ons sal aanhou bid vir jou…

Mariette Mostert

English Translation:
I don’t know you – I only know you ran ridiculously fast and that you’ve paid a heavy price for an unfortunate accident. And that we can overcome anything, but none of us would be so vilified because we aren’t famous.

The outcome of the appeal court and the application to the constitutional court seems damning but I just want to say to you that God is REALLY greater than any court or jail. Wherever you go He will be by your side. One day you will be able to look back with the grateful heart to when He carried you over the tracks.

I have never been in a court or a jail, but for more than 15 years my life was like a jail. And I learned 2 things – the years go by in a flash.. and if you surrender your fate to the Lord, the outcome is unimaginably large, far beyond our understanding.

Give your tomorrows and every day thereafter to the Lord and live every day for Him. That gives your life meaning, doesn’t matter where or who you are. It’s YOUR choice if you walk His path – HE will decide what is best for you.

So lots of good luck – we will continue to pray for you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s